سفارش تبلیغ
صبا
روزى دو گونه است : آن که بجوید و آن که بجویندش ، پس آن که دنیا را جوید مرگ در پى او پوید تا از دنیایش برون راند و آن که آخرت را خواهد دنیا او را جوید تا روزى‏اش را به کمال بدو رساند . [نهج البلاغه]
 
یادداشت ثابت - یکشنبه 94 شهریور 16 , ساعت 9:36 صبح
خــدایــا بــرای خــوبــــ شـدن و خــوبــــ مــانــدن، اراده کـرده ام

امـــا . . .

بـی عـنــایــتـتــــ، بـال پــرواز نــخــواهــم داشــتــــ . . .


یــاری ام ده تــا هـمــانـی بــاشـم کـهـ از خـلـقـتـم بـر خــود بــبــالــی . . .
ومدت


یادداشت ثابت - جمعه 94 شهریور 14 , ساعت 10:22 صبح

×|از ما گٌذَشتهـ فاز دوس داشتنـ |×

ومدت

 


×|حآجی مَنو صِدآ نَـزَن کـآرِ مـآ گُـذَشـتـــ اَز ایـن حَـرفـآ |×


.

یادداشت ثابت - پنج شنبه 94 شهریور 13 , ساعت 3:54 عصر

ومدت


یادداشت ثابت - پنج شنبه 94 شهریور 13 , ساعت 3:28 عصر

اونی که باید بدونه میدونه...

اتن


.

یادداشت ثابت - پنج شنبه 94 شهریور 13 , ساعت 3:5 عصر

اتن


   1   2   3      >