سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خــدایــا بــرای خــوبــــ شـدن و خــوبــــ مــانــدن، اراده کـر

خــدایــا بــرای خــوبــــ شـدن و خــوبــــ مــانــدن، اراده کـرده ام

امـــا . . .

بـی عـنــایــتـتــــ، بـال پــرواز نــخــواهــم داشــتــــ . . .


یــاری ام ده تــا هـمــانـی بــاشـم کـهـ از خـلـقـتـم بـر خــود بــبــالــی . . .
ومدت